BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM 2012-2013 In
Thứ bảy, 26 Tháng 1 2013 09:44

     PHßNG GD&§T Y£N DòNG         CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

   TR¦êNG TH NéI HOµNG                        Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                      Nội Hoàng, ngày 03 tháng 01 năm 2013

B¸O C¸O S¥ KÕT HäC Kú I

Năm học 2012 -2013

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012-2013 của phòng GD&ĐT Yên Dũng;

Căn cứ vào công văn số 555/PGD&ĐT-HC ngày 27/12/2012 V/v hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2012-2013 của phòng GD&ĐT huyện Yên Dũng;

Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của nhà trường trong học kỳ I năm học 2012-2013;

Trường tiểu học Nội Hoàng xin được đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2012-2013 như sau:

PHÇN I: KÕT QU¶ THùC HIÖN NHIÖM Vô HäC Kú I.

           I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2012-2013

1-    Nhiệm vụ 1: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

1.1.Việc tổ chức quán triệt các chỉ thị của Đảng và nhà nước và các ngành các cấp

Đã tiệm cận được 2 mục tiêu quan trọng của chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT. Thông qua các biện pháp lớn      

Ngay từ đầu năm học Nhà trường đã tổ chức cho CBGV, NV tham gia học tập và thực hiện theo chỉ thị năm học của Bộ Trưởng BGD&ĐT; Nghị quyết của đại hội Đảng các cấp, các văn bản hướng dẫn qui chế chuyên môn; qui chế dân chủ ở cơ sở, Điều lệ trường TH…

1.2/ Kết quả triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện HS tích cực”.

a/Cuộc vận động “ Học tập và theo tấm gương đạo đức HCM

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tiến hành xây dựng bổ xung kế hoạch tổ chức cuộc vận động xuyên suốt năm học. Tổ chức tuyên truyền trong giáo viên , học sinh tích cực tham gia thực hiện hưởng ứng cuộc vận động cụ thể trong các hoạt động hàng ngày như: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí thời giạn tiền của; tôn trọng và yêu thương đồng nghiệp, học sinh; tích cực học tập trau dồi chuyên môn và đạo đức nhân phẩm nhà giáo

Điều chỉnh bổ xung thành viên ban chỉ đạo cuộc vận động gồm các đồng chí trong ban thi đua. Phân công các đồng chí phụ trách các tổ , đoàn thể tích cực tuyên truyền và gương mẫu thực hiện.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn nghệ, kể chuyện Bác Hồ vào giờ sinh hoạt trường và trong các giờ ngoại khoá.

100% cán bộ giáo viên nhà trường đăng ký “ Làm theo” ít nhất là 1 việc cụ thể tùy vào điều kiện chuyên môn của cá nhân và tích cực thực hiện việc “ làm theo” đó

Cơ bản 100% CBGV đã thực hiện nội dung việc Làm theo đã đăng ký xong có khoảng trên 70 % là đạt hiệu quả.

Kết quả: Nhà trường không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, học sinh có ý thức tham gia học tập, ngoan ngoãn, đoàn kết với bạn bè, tích cực tham gia hoạt động tập thể.

*Hạn chế: Cuộc vận động đã bước sang năm thứ 6 xong còn hiện tượng CBGV chưa ý thức sâu sắc được ý nghĩa việc thực hiện cuộc vận động, chưa tích cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, lãng phí thời gian học tập chuyên môn mà chưa đạt hiệu quả.

Còn hiện tượng học sinh vi phạm trong việc tham gia hoạt động học tập chưa trung thực, chưa có ý thức tích cực tham gia học tập.

b/ Kết quảXây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

Nhà trường đã thể hiện nhiệm vụ phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng kế hoạch cụ thể phù hợp với thực tế nhà trường, địa phương.

Phát động phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ngay trong buổi lễ khai giảng năm học mới. 100% các lớp đăng ký lớp học đạt lớp “ Thân thiện”.

Nhà trường giao cho BCH Đoàn- Đội đã nhận chăm sóc khu di tích lịch sử ở địa phương.

Tổ chức sưu tầm và thi các trò chơi dân gian trong các giờ TD, hoạt động ngoại khoá.

Hàng ngày tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, các khu vệ sinh công cộng sạch sẽ không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Phát động phong trào “ Nói lời hay, làm việc tốt” ngay trong mỗi lớp. Hạn chế việc nói tục, chửi bậy trong trường, cải thiện mối quan hệ giữa trò với trò, giáo viên với học sinh thông qua cách xưng hô.

Tổ chức cho CBGV, học sinh nhà trường giao lưu với trẻ em tại trung tâm trẻ khuyết tật của tỉnh, vận động quyên góp đồ dùng, sách vở, dụng

Mỗi CBGV tích cực tự bồi dưỡng về phương pháp dạy học nâng cao hiệu quả giờ lên lớp, tạo hứng thú cho học sinh tích cực đến trường tham gia các hoạt động học tập.

Tuyên truyền và tham mưu cùng hội phụ huynh, lãnh đạo địa phương xây dựng khuôn viên sư phạm nhà trường xanh sạch đẹp hơn.

*Kết quả: trong trường đã giảm việc học sinh nói tục, chửi bậy, hạn chế hiện tượng học sinh gây lộn, đánh nhau. Mối qua hệ Thày –trò đã được cải thiện rõ rệt.

Các trò chơi dân gian đã được học sinh tiếp thu và hứng thú tham gia.

          Trồng mới thêm cây cảnh xung quanh trường, mua 6 ghế đá trên sân trường.

          Động viên, quyên góp được nhiều đồ dùng, sách giáo khoa, vở ghi, cặp sách tặng các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở trong trường. quyên góp được hơn 1000.000 đồng tặng trẻ em khó khăn ở trong nhà trường.

          * Tồn tại:

          Công trình vệ sinh GV chưa được cải tạo, xây mới, công tác giữ vệ sinh môi trường chung còn hạn chế.

          Việc xây dựng lớp học thân thiện chưa được giáo viên quan tâm đúng mức nên hiệu quả chưa cao.

c/ Kết quả thực hiện cuộc vận động “Hai không”

Năm học 2012-2013 tiếp tục thực hiện cuộc vận động : “ Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhân phẩm nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp” do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động.

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức tuyên truyền nội dung cuộc vận động đến toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường.

Thành lập ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động cấp trường. Xây dựng kế hoạch hoạt động , phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ đạo.

Tổ chức ký cam kết giữa chủ tịch công đoàn nhà trường và Hiệu trưởng, cam kết của giáo viên với hiệu trưởng , cam kết của từng học sinh về việc tham gia thực hiện nghiêm túc cuộc vận động.

Tổ chức thực hiện cuộc vận động trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường đặc biệt trong việc dạy học của giáo viên,việc tham gia học tập rèn luyện và đánh giá kết quả học tập của học sinh.. cụ thể như:

* Đối với học sinh:

Hàng tháng tổ chức khảo sát chất lượng học sinh đại trà ở 2 môn toán và tiếng việt có lồng thêm kiến thức các môn học khác. Kiến thức đánh giá học sinh đảm bảo cơ bản phù hợp với trình độ năng lực của học sinh.

Học sinh tham học tập, tham gia trong các hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện một cách tự giác , tích cực , trung thực.

Tham gia các đợt thi đua, hoạt động ngoài giờ lên lớp tạo không khí tích cực trong các hoạt động tập thể. Đã chú trọng đến các hoạt động nhằm giáo dục ý thức đạo đức , truyền thống cho học sinh.

* Với cán bộ quản lý:

Vẫn xác đinh nhiệm vụ trong tâm của năm học là “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy chất lượng là danh dự của nhà trường” Mỗi CBQL nhà trường xác định một việc cần đổi mới trong quản lý từ trường đến tổ chuyên môn phù hợp đặc thù công việc được giao như: Đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá chất lượng đạt được của lớp, giáo viên, đổi mới chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn, Đổi mới cáh tham mưu nâng cao chất lượng CSVC nhà trường

Đã xác định rõ yêu cầu của cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm năm học và triển khai đến toàn thể GV-HS-Phụ huynh học sinh nhà trường.

Thành lập hội đồng tự đánh giá trường theo chất lượng tối thiểu. Tổ chức cập nhất thường xuyên các nội dung trong yêu cầu về tự đánh giá..

Niêm yết 3 công khai trong nhà trường theo HD của thông tư 09 TTCP và của ngành.

Đã tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lập danh học sinh yếu kém trên cơ sở danh sách do GVCN ở các lớp lựa chọn. Xác định được nguyên nhân của việc học sinh ngồi nhầm lớp là do bệnh thành tích của những năm học trước. Từ đó xác định trách nhiệm cho các giáo viên tham gia giảng dạy phải chịu trách nhiệm kèm cặp , phụ đạo để học sinh đó đạt được yêu cầu kiến thức cơ bản của lớp mình đang học.

Hàng tháng họp ban thi đua –ban chỉ đạo cuộc vận động nêu rõ những việc làm có hiệu quả, nguyên nhân của những việc còn hạn chế ,gắn trách nhiệm cho từng thành viên..

Kiểm tra , giám sát việc thực hiện cuộc vận động trong các hoạt động như: khảo sát chất lượng các tháng , tổ chức thi KTĐK , chấm bài kiểm tra, bài thi, đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinhsử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên và học sinh...vv

Đánh giá thi đua một cách công khai, công bằng, khách quan làm tăng động lực của thi đua trong mọi hoạt động.

* Với giáo viên, nhân viên

Đã xác định rõ nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học nói chung và thực hiện cuộc vận động nói riêng. thường xuyên trao đổi nội dung phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh. Chủ động trong việc sử dụng và làm đồ dùng dạy học.

Khách quan trung thực trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Chủ động phối hợp cùng phụ huynh phụ đạo các em học sinh chưa đạt yêu cầu kiến thức kỹ năng cần đạt ở lớp đang học.

2/ Những hạn chế:

CBQL nhà trường tuy có đổi mới về phương pháp xong hiệu quả của việc thực hiện chưa cao dẫn đến:

Còn hiện tượng giáo viên chưa tự giác trong thực hiện cuộc vận động. Tham gia hình thức.

Ban chỉ đạo hoạt động đã có hiệu quả xong việc thực hiện kế hoạch mang tính thời vụ, chưa đều..

Học sinh còn hiện tượng chưa nghiêm túc trong học tập, lười học , quay cóp chưa trung thực khi kiểm tra đánh giá. Chưa coi trọng học tập toàn diện mà chỉ đi sâu một số môn cơ bản

Một số phụ huynh còn vị thành tích học tập của con em mình. Đổ lỗi cho nguyên nhân học sinh học kém là tại cô giáo và nhà trường

d. Kết quả thực hiện cuộc vận động Mỗi thày cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Nhà trường xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Mỗi Thày cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học”

          Mỗi CBGV nhà trường tích cực, chủ động trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tự học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giờ lên lớp.

Mỗi GV chủ động tự học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên, trong đợt thi GVDG cấp huyện có 5 GV đạt GVDG cấp huyện vòng 1 và tham dự thi cấp tỉnh 1 GV.

          Chủ động bồi dưỡng ứng dụng CNTT vào dạy học, thường xuyên sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, tự làm 1 số thiết bị đơn giản nhưng có tính giáo dục cao đưa vào sử dụng có hiệu quả trong các giờ lên lớp.

          Kết quả: Không có hiện tượng CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo. nhà trường có 92% GV đã và đang hoàn thiện trình độ trên chuẩn. Tiêu biểu về sự tự học và sáng tạo là đ/c Hoàng Thúy Huệ, Thân Thị Ly, Nguyễn Hồng Dương, Dương Quí Phong, Dương Văn Đạo, Phan Thanh Hiền, Hoàng Thị Quyên... và một số thày cô khác

1.3/ Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

* Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh.

Kết quả: 100 % học sinh lớp 1,2,3,4,5 được đánh giá thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của người học sinh.

Nhà trường không có học sinh vi phạm kỷ luật,tệ nạn XH. HS ngoan ngoãn,lễ phép,vâng lời thày cô, thực hiện tốt nội quy,điều lệ nhà trường.

Các giải pháp thực hiện:

Nêu cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp và công tác Đoàn -Đội trong nhà trường. Giáo dục học sinh thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người học sinh phổ thông. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp ngày 20/11; 22/12 nhằm giáo dục học sinh truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ và biết yêu kính tôn trọng các thày cô giáo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thể hiện qua hành vi hoạt động hàng ngày.

Đưa nội dung giáo dục về luật giao thông đường bộ, bảo vệ rừng,bảo vệ môi trường,không vận chuyển hoặc tàng chữ sử dụng các chất gây nghiện vào giảng dạy trong các giờ đạo đức hoặc sinh hoạt ngoại khoá.

Thường xuyên nhắc nhở học sinh không chơi các trò chơi nguy hiểm,biết giữ gìn và bảo vệ của công,tài sản của chung. Tổ chức cho học sinh viết cam kết không sử dụng, vận chuyển tàng trữ chất gây nổ, pháo.

Ngay từ đầu năm học tổ chức cho 100% học sinh nhà trường học tập điều lệ trường tiểu học quy định đối với học sinh để HS hiểu về quyền hạn và nghĩa vụ của mình.

Phát động phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ngay trong buổi lễ khai giảng năm học. Học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc khu di tích lịch sử ở địa phương, tham gia các trò chơi dân gian trong các buổi hoạt động giữa giờ, ngoại khoá.

* Chất lượng giáo dục các môn văn hoá đại trà.

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn cải tiến nội dung và phương pháp sinh hoạt tổ chuyên môn để hoạt động hiệu quả hơn.

Đảm bảo sinh hoạt đủ 3 buổi/tháng tập trung vào các nội dung:Đổi mới phương pháp dạy học; bồi dưỡng học sinh giỏi; bồi dưỡng kiến thức nhất là đối với khối 3,4, 5 bằng hình thức kiến tập giảng dạy các môn học còn có những vướng mắc về phương pháp. Đồng thời tổ chức nghiên cứu trao đổi để thống nhất cách thức soạn bài sao cho hiệu quả cao,phù hợp với từng môn học,từng lớp.Trao đổi phương pháp phụ đạo học sinh yếu.Tổ chức cho giáo viên tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề do phòng giáo dục tổ chức.Về trường có tổ chức rút kinh nghiệm trao đổi ở tổ chuyên môn để giáo viên hiểu rõ hơn việc đổi mới phương pháp trong đổi mới GDPT. Chỉ đạo giáo viên thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học,đưa ra chỉ tiêu sử dụng đồ dùng tối thiểu trong một tháng đối với giáo viên dạy ở khối lớp 1 đến lớp 5 là 50 lần/tháng. Tổ chức thi làm đồ dùng và thi sử dụng đồ dùng tại trường vào dịp 20/11 giúp giáo viên nâng cao kỹ năng sử dụng đồ dùng trong quá trình giảng dạy phù hợp đặc điểm bài dạy.

Hàng tháng tổ chức khảo sát chất lượng 2 môn t.việt và toán giúp giáo viên phát hiện những học sinh còn hạn chế về kiến thức kỹ năng để giáo viên có giải pháp phụ đạo , bồi dưỡng.

Khảo sát chất lượng đầu năm, lập danh sách học sinh yếu kém cần phụ đạo. tổ chức học và trao đổi với phụ huynh thống nhất giải pháp tổ chức phụ đạo tại lớp.Gv chủ nhiệm chịu trách nhiệm phụ đạo ngay trong giờ học và 1 buổi/ tuần

Kết quả xếp loại học lực kỳ I năm học 2012-2013

-         Khối lớp 1;2;3;4,5( Có biểu đính kèm)      

 

 

 

 

 

Học sinh được khen thưởng cuối kỳI

Khối lớp

TIẾNG VIỆT

TOÁN

HSG

HSTT

HSG

HSTT

Đạt

So với năm trước( + ; - )

Đạt

So với năm trước ( + ; - )

Đạt

So với năm trước ( + ; -)

Đạt

So với năm trước ( + ; -)

1

42

30(+12)

36

27(+9)

46

47(-1)

39

15(+24)

2

28

31(-3)

29

34(-5)

38

79(-41)

21

23(-2)

3

20

8(+12)

41

33(+8)

32

11(+21)

27

46(-19)

4

20

5(+15)

30

15(+15)

15

40(-25)

23

14(+9)

5

6

14(-8)

14

28(-14)

15

41(-26)

16

12(+4)

Tổng

116

88(+28)

150

137(+13)

146

218(-72)

126

110(+16)

 

Với các môn đánh giá bằng định tính như môn: Âm nhạc; mỹ thuật; thể dục, đạo đức; thủ công; TNXH 100% học sinh đều đạt ở mức hoàn thành và hoàn thành tốt.

Các khối lớp có chất lượng đại trà ổn định là: khối 1, 2,3,5

Các khối lớp có chất lượng đại trà không ổn định là khối 4.

Tỉ lệ học sinh yếu ở học kỳ I với môn toán và tiếng việt là 3,9 % so với cùng kỳ năm trước tỷ lệ học sinh yếu tăng 1,8%

* Nguyên nhân:

CBQL từ BGH đến tổ chuyên môn, chưa thực sự chú trọng phối hợp cùng giáo viên tháo gỡ những khó khăn trong việc tìm giải pháp nâng phụ đạo học sinh đại trà và học học sinh yếu.

Một số giáo viên chưa thực sự tâm huyết trong việc tìm ra phương pháp dạy phù hợp với đặc điểm của học sinh lớp mình. Việc giảng dạy thụ động, áp đặt.

Việc chuẩn bị bài lên lớp chưa chu đáo, soạn giáo án mang tính hình thức, đồ dùng thiết bị sử dụng không hiệu quả mang tính đối phó.

Một số học sinh lười học, thiếu sự quan tâm của gia đình. một số Phụ huynh phó mặc cho nhà trường trong việc dạy và giáo dục học sinh.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Ngay từ hội nghị CB-CC nhà trường đầu năm học nhà trường đã xác định nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ của mỗi giáo viên nhà trường .

Mỗi giáo viên phải có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên liên tục trong quá trình giảng dạy.

Xong bên cạnh đó nhà trường vẫn duy trì 6 nhóm chọn từ khối 3 đến khối 5, một nhóm luyện viết chữ đẹp. Giao cho GVCN và GV dạy nhóm bồi dưỡng các em ngay trong các giờ học chính khoá và 1 buổi trong tuần.

Thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ TDTT,văn nghệ trong nhà trường.chọn đội tuyển dự thi cấp tỉnh,cấp huyện.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên và học sinh trong các câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả cao

Có kế hoạch phối hợp cùng phụ huynh học sinh bồi dưỡng các em có hiệu quả thông qua việc hàng tháng khảo sát và gửi bài khảo sát về gia đình để phụ huynh nắm được kết quả rèn luyện của HS.Từ đó động viên khuyến khích các em tích cực hơn.

Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng HSG ngay trong sinh hoạt tổ chuyên môn.

          *Hạn chế: Hoạt động và chất lượng của các câu lạc bộ TDTT, chữ viết chưa đều, giáo viên được phân công phụ trách câu lạc bộ còn có giáo viên chưa thực sự tâm huyết, trách nhiệm chưa cao, hạn chế tính chủ động sáng tạo trong việc thực hiện.      

So với học kỳ I năm 2011-2012 giải TDTT giảm

phong trào giữ vở sạch viết chữ đẹp.

Nhà trường đã tổ chức cho giáo viên học tập lại các văn bản hướng dẫn về giữ vở sạch,viết chữ đẹp trong năm học.Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi vở sạch chữ đẹp cấp trường hàng tháng. Mời chuyên gia về hướng dẫn chữ viết trong nhà trường

Tổ chức thi vở sạch chữ đẹp, thi viết chữ đẹp với học sinh vào dịp 20/11.

Ngoài ra BGH còn thường xuyên kiểm tra việc rèn chữ của giáo viên và học sinh thông qua kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện. Lấy chỉ tiêu VS-CĐ làm một tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua lớp.

Thành lập câu lạc bộ chữ viết giao cho đ/c Thân Thị Phong trực tiếp bồi dưỡng vào 1 buổi trong tuần.

Kết quả rèn chữ viết như sau:

HK 1 năm 2012-2013

HK 1 năm 2011-2012

Tăng (giảm)% so năm trước

Chữ viết loại A: 209/ 354= 59,04%

Chữ viết loại A: 181/ 338= 53,55%

+ 5,49 %

Chữ viết loại B: 134/ 354= 37,85%

Chữ viết loại B: 140/ 338= 41,4%

-3,55%

Chữ viết loại C; 11/ 354 = 3,1%

Chữ viết loại C; 17/ 338 = 5%

-2%

* Nguyên nhân: CBQL từ trường đến tổ chuyên môn chưa sát sao kiểm tra thực hiện rèn chữ viết của HS. Một bộ phận GV chưa thực sự tâm huyết với việc rèn chữ viết đúng, đẹp cho học sinh.

Nhiệm vụ: Giáo dục đạo đức:

Năm học 2012 - 2013 trường TH Nội Hoàng tiếp tục tập trung song song với nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho HS là rèn kỹ năng sống cho HS đó là:

Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm.

Rèn luyện sức khoẻ và ý thức bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác.

Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hoá, chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội.

Nhà trường kết hợp chỉ đạo công tác đội thường xuyên phát động các đợt thi đua theo các chủ điểm, thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt tuần, giờ chào cờ. Thực hiện nghiêm túc nội quy học sinh. Phát huy vai trò BCH Liên đội, đánh giá thi đua hàng tuần.

Thường xuyên giáo dục học sinh biết nói lời hay làm việc tốt, biết lễ phép , chào hỏi, biết vệ sinh cá nhân và môi trường, ý thức bảo vệ của công...

Tổ chức tốt buổi ngoại khoá chào mừng 20/11; 22/12; ….

Cho học sinh toàn trường cam kết không buôn bán sử dụng Ma tuý, pháo nổ.

Cam kết thực hiện ATGT.

Duy trì các câu lạc bộ TDTT, thu hút học sinh vui chơi lành mạnh. Triển khai XD phong trào trường học thân thiện, lớp học thân thiện, các trò chơi dân gian vào các buổi học.

Chỉ đạo nghiêm túc các tiết dạy đạo đức, sinh hoạt lớp.

* Kết quả chất lượng giáo dục đạo đức:

Thực hiện đầy đủ : 354/ 354 HS = 100 %

Kết quả dạy tiếng anh hệ 10 năm:

Nhà trường có 8 lớp được học tiếng anh trong đó có 3 lớp học tiếng anh hệ 10 năm là 3 lớp 3, kết quả đạt như sau:

XL giỏi:         45/75 = 60%

XL khá:           20/75 = 26,6%

XL trung bình: 7/75   = 9,35

XL yếu:           3/75   = 4,0%

Nhiệm vụ: Giáo dục thể chất thẩm mĩ:

Để thực hiện kế hoạch giáo dục thể chất thẩm mĩ đạt hiệu quả cao, trong năm học vừa qua nhà trường đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đó là:

Chỉ đạo dạy nghiêm túc các môn Hát nhạc, Mỹ Thuật.

Duy trì tốt các buổi sinh hoạt giữa giờ, các tiết SH Lớp, chào cờ.

Thống nhất ý kiến với cha mẹ học sinh tổ chức cho 100% học sinh mặc đồng phục mùa hè, mùa đông gọn đẹp.

Giáo dục học sinh thường xuyên vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân sạch sẽ cũng như có ý thức bảo vệ môi trường. Trong đợt thi đua trang trí lớp có các lớp xuất sắc như lớp 2C, 1B, 1A, các lớp trang trí đẹp như lớp 1C, 2A, 3A, 2B, 4C, 4B

Đã tích cực sát sao chỉ đạo luyện tập các môn thi: HKPĐ cấp khu, huyện, đạt kết quả, cụ thể như sau:

Kết quả:

           Có 2 giải TDTT cấp huyện ở môn đá cầu, bóng đá

Các lớp tiêu biểu trong công tác BD HSG: 5A, 5B; 4A; 3A, 3B

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá và kiểm định chất lượng:

Nhà trường đã quan tâm chỉ đạo Hội đồng tự đánh giá tích cực thu thập các minh chứng và thiết lập các hộp minh chứng chặt chẽ đầy đủ hơn năm học trước

2. Nhiệm vụ 2: Đổi mới công tác quản lý giáo dục:

2.1 Công tác tham mưu:

Năm học 2012-2013 Hiệu trưởng nhà trường đã tích cực và chủ động tham mưu với Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương, lãnh đạo Phòng GD-ĐT, của phụ huynh HS và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tập trung cao cho nhiệm vụ XD trường Chuẩn để kiểm tra lại sau 5 năm. Nhiều hạng mục công trình hạ tầng, khuôn viên, CSVC được xây dựng lại, bổ sung, mua sắm trang thiết bị phục vụ học tập.

 BGH đã thống nhất các ý kiến khối đoàn thể nhà trường như Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn TN, Đội thiếu niên tập trung cao các biện pháp cho nâng cao chất lượng GD toàn diện

2.2 Kết quả XD kỷ cương, nề nếp:

BGH nhà trường đổi mới công tác quản lý, tăng cường kỷ cương bằng các hình thức kiểm tra. ( Kiểm tra đồ dùng dạy học, giáo án dạy, chương trình phụ đạo dạy học sinh yếu, học sinh giỏi, kiểm tra tay nghề giáo viên, kiểm tra tự bồi dưỡng thường xuyên, việc tự học tin học, việc thực hiện chấm bài, cho điểm, ra đề kiểm tra, kiểm tra giáo viên thực hiện các cuộc vận động thường xuyên.). Kiểm tra, từ tổ chuyên môn , khối đến các đoàn thể.

Duy trì giao ban tuần, tháng rút kinh nghiệm kịp thời những khuyết điểm, đồng thời phát huy quyền dân chủ, bàn bạc công việc.

Xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch theo yêu cầu của cấp trên. Thành lập các tiểu ban, các mảng; phân công công việc cụ thể cũng như giao chỉ tiêu thi đua, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các mảng thực hiện .

Năm học 2012 – 2013, BGH cùng các tổ trưởng CM thường xuyên kiểm tra giáo án, HSCM, Đồ dùng, nề nếp, các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

+ Tổng số lần kiểm tra giáo án: 97

+ Kiểm tra HSCM: 5 lượt ( 23 GV )

+ Kiểm tra chấm, chữa bài HS: 300 lượt

+ Kiểm tra chuyên đề khác: 500 lượt

+ Kiểm tra toàn diện 4 GV trong đó xếp loại tốt 0; khá 4; ĐYC .0

BGH xây dựng kế hoạch kiểm tra từ đầu tháng. Giao tới các đồng chí tổ trưởng. Đặc biệt chú trọng kiểm tra thi cử, lấy điểm học sinh, chấm chữa bài, kỹ năng học của học sinh.

Thay đổi hình thức hàng tháng khảo sát chất lượng để đánh giá thực chất lực học của học sinh.

2.3 Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:

Nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, XD kế hoạch và quy chế hoạt động, hàng kỳ có tổ chức sơ, tổng kết,; Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ đạo làm tốt công tác giám sát trong năm học như giám sát công khai kế hoạch, công khai chất lượng giáo dục, công khai tài chính, công khai các chế độ quyền lợi cho CBGV. Công khai việc mua sắm tài sản, thanh lý, huỷ tài sản hỏng.

Công khai tài chính đầu năm học, tổ chức thảo luận quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức cho ban thanh tra, ban thi đua theo dõi, đánh giá.

Xây dựng các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.

Công khai kết quả kiểm tra nội bộ và công khai các kết quả giải quyết đơn thư của công dân.

Xây dựng phòng tiếp phụ huynh và phân công cán bộ trực tiếp tiếp phụ huynh, xây dựng nội quy tiếp dân.

Thành lập các tổ giám sát đơn vị trong việc thực hiện pháp  luật, quan hệ đối xử với đồng nghiệp, với công trình xây dựng nhằm giám sát chặt chẽ các công trình do trường làm chủ đầu tư.

2.4/ Kết quả thực hiện luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kết quả quản lý và sử dụng ngân sách, thực hiện dạy thêm học thêm:

Thực hiện đúng luật ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi thường xuyên, chi đúng mục đích. Việc dạy thêm học thêm chấp hành theo đúng quy định của ngành.

2.5/ Kết quả công tác xã hội hoá giáo dục.

Năm học 2012-2013 nhà trường đã vận động nguồn kinh phí xã hội hóa từ PHHS mua 65 bộ bàn nghế 2 chỗ ngồi, lát 6 phòng học bằng gạch men trên 70 triệu đồng, làm lại nhà để xe cho học sinh trên 36 triệu đồng, cải tạo khuôn viên sư phạm xanh sach đẹp với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng...vv

 3. Nhiệm vụ 3: Chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

         Nhà trường triển khai đầy đủ các văn bản pháp quy, những quy định mới của năm học, những quy định chuyên môn cho giáo viên.

        Thực hiện nghiêm túc việc phân công lao động cho mọi CBGV trong nhà trường.Mỗi CBGV đều đảm bảo đủ chế độ lao động của mình là tối đa 23 tiết/tuần (GV dạy văn hoá) Gv khác 23 tiết.Tuy nhiên có ưu tiên với giáo viên dạy bồi dưỡng HSG và kiêm nhiệm.Phân công công việc hợp lý tạo điều kiện để giáo viên hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ đạo các khối, tổ CM. tập trung nâng cao phương pháp dạy thông qua các kỳ hội giảng, thi tay nghề cấp trường, huyện, tỉnh. Nâng cao hiệu quả soạn giảng và sưu tầm đồ dùng trực tiếp trên mạng.

Bồi dưỡng về tư tưởng, đạo đức người thầy, mẫu mực với học sinh gây dựng lòng tin với phụ huynh và đồng nghiệp.

Tích cực tham gia phê bình và tự phê bình trong kỳ họp hàng tháng, đặc biệt thực hiện đánh giá xếp loại CBGV theo quy định chuẩn giáo viên tiểu học.

Nhà trường đặt các loại báo Nhân Dân, Giáo Dục và Thời Đại, Bắc Giang, các loại Tạp chí, tập san để giáo viên đọc, tham khảo cập nhật kiến thức về xã hội, đất nước.

Tạo điều kiện cho các đồng chí CBGV tham dự các lớp học ĐH , trung câp chính trị....

     + Số giờ hội giảng + Chuyên đề: 51 giờ

+ Tổng số giờ dự của GV + CBQL 276 giờ

+ Sử dụng đồ dùng: 1988 lượt

+ Làm mới được: 92 đồ dùng bằng tranh, bảng phụ và mô hình;

Hướng dẫn HS giải toán qua internet, tiếng anh IOE đ/c (Dương Văn Đạo, Thân Thị Ly, Nguyễn Thị Hiệp)

Học kỳ I năm học toàn trường có:

               - 14 đ/c đạt GVDG cấp trường;

-         05 đ/c đạt GVDG cấp huyện;

4. Nhiệm vụ 4: Phát triển mạng lưới trường lớp và tăng cường CSVC.

4.1/ Kết quả phát triển số lượng

Năm học 2012 - 2013. Nhà trường duy trì 14 lớp = 354 h/s( trong đó 14/14 lớp học hai buổi/ngày, 2 lớp bán trú với 59 HS).Cụ thể

+ Lớp 1: 3 lớp = 88 h/s

+ Lớp 2: 3 lớp = 63 h/s

+ Lớp 3: 3 lớp = 75 h/s

+ Lớp 4: 3 lớp = 73 h/s

+ Lớp 5: 2 lớp = 55 h/s

So với năm học trước nhà trường mở được 02 lớp bán trú tăng 100%

Không có học sinh bỏ học. Tỉ lệ học sinh đi học chuyên cần là 99%.

4.2.Kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục:

Huy động 100% số trẻ 6 tuổi ra lớp 1, trong đó có 02 học sinh khuyết tật.

Cập nhật thường xuyên, đầy đủ các loại hồ sơ phổ cập. Thiết lập lại các loại hồ sơ phổ cập giáo dục đúng độ tuổi đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1. Cập nhật, điều tra số trẻ sinh năm 2012 đầy đủ.

Duy trì 100% sĩ số học sinh.

4.3/ Công tác xây dựng CSVC.

         Nhà trường đã tiết kiệm chi từ nguồn ngân sách và tham mưu tích cực với địa phương, Hội phụ huynh nhà trường vận động các đối tượng trong và ngoài nhà trường XHH GD xây dựng tu sửa CSVC nhà trường đảm bảo an toàn cho dạy và học. Với số tiền trên 100 triệu đồng

* Mua và làm mới: Mua mới 02 đầu in, 4 bộ máy vi tính, 04 tủ hồ sơ, 01 bộ bàn văn phòng, 01 bộ thiết bị âm thanh phục vụ hoạt động tập thể và ngoài giờ lên lớp, 01 phần mềm thiết kế bài giảng; bàn làm việc, hệ thống biểu bảng…trị giá trên 100 triệu đồng

*Tu sửa: Làm nhà để xe học sinh, lát 6 phòng học, tu sửa khuôn viên sư phạm, trồng cây xung quanh trường…; nâng cấp phần mềm PEMIS, phần mềm VEMIS.. với trị giá trên 150 triệu đồng..

Công tác thi đua

        Ban thi đua nhà trường cụ thể hoá kế hoạch thi đua của ngành, giao chỉ tiêu thi đua tới các tổ, mảng, từng cá nhân. Hàng tháng bình xét thi đua công bằng khách quan. Học kỳ I năm học 2012- 2013, nhà trường tổ chức các cuộc thi văn hoá văn nghệ, ATGT ; VSCĐ, Đồ dùng...cho GV và HS.

Kỳ I tập trung 3 đợt thi đua lớn.

-         Đợt 1: 10/9 -> 20/10                            

-         Đợt 2 : 21/10 -> 20/11                        

-         Đợt 3: 21/11 -> 31/12.

BTĐ xây dựng mức thưởng cho mỗi đợt thi đua. Các cuộc thi đều có giải thưởng để động viên, giáo viên, học sinh. Công khai mức thưởng trong hội nghị CBCC đầu năm cho các danh hiệu đạt được.

Cuối kỳ I kết quả đánh giá, xếp loại các lớp:

Tốt: 1C, 2A, 2C, 3A, 4C, 5A

Khá: 1A, 1B, 2B, 3B, 3C, 4A, 4B, 5B

Toàn trường có số CBGV, NV đạt loại tốt: 7

                                                Đạt loại khá: 14

II. Đánh giá chung

1/ những mặt mạnh:

Công tác phát triển số lượng và duy trì sĩ số học sinh.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch. Thực hiện cuộc vận động XD trường học thân thiện, HS tích cực..

Công tác quản lý, bồi dưỡng CBGV, đánh giá thi đua khen thưởng.

Quản lý tài chính tài sản

Công tác tham mưu, XD CSVC, cải tạo khuôn viên. Xã hội hoá giáo dục, dân chủ trong nhà trường.

2/ Những hạn chế.

Công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn từ BGH đế tổ chuyên môn chưa sâu sát, đôi khi còn khoán việc cho giáo viên. Việc dự giờ thăm lớp của CBQL tổ CM chưa thường xuyên mang tính thời vụ.

Chất lượng đại trà chưa ổn định chất lượng còn thấp hơn so với mặt bằng chung của huyện 6,92%.

Công tác báo cáo thông kê còn chậm, thiếu sót, số liệu đôi khi chưa chính xác,

Công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng còn hạn chế. Giáo viên có sự chuyển biến về tay nghề chậm. Dần đến chất lượng giáo dục chưa xứng tầm chuẩn.

Việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên chưa thường xuyên, dẫn đến khi thao tác vào bài còn lúng túng, chưa hiệu quả.

+ Tự đánh giá: Xếp loại trường: Tốt

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013

Phát huy những thành tích đã đạt trong học kỳ I và khắc phục hạn chế, sang học kỳ II nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

1.Về phát triển số lượng

Duy trì tốt sĩ số học sinh, phối hợp cùng ban ngành đoàn thể trong xã, hội phụ huynh học sinh quan tâm hơn đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để các em phải nghỉ học do hoàn cảnh kinh tế.

2.Về chất lượng giáo dục toàn diện.

a- Chất lượng đại trà: Thực hiện nghiêm túc việc dạy học theo đúng chương trình thời khoá biểu qui định.

Tăng cường hơn nữa việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng các câu lạc bộ mũi nhon trong nhà trường, nâng cao chất lượng thực chất các môn văn hoá. Quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Duy trì chất lượng học sinh xếp loại học lực giỏi-khá là 60% trở lên , giảm tỉ lệ học sinh xếp loại yếu còn khoảng 1,0 % .

b- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Tập trung bồi dưỡng ở các câu lạc bộ văn hoá ( khối 3 , 4 , 5 ) và câu lạc bộ rèn chữc viết và các câu lạc bộ học sinh giỏi khác. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp tục duy trì hoạt động của các câu lạc bộ TDTT để có đà phát triển cho năm học sau.

Phấn đấu có học sinh giỏi cấp huyện tham dự các cuộc thi của huyện

3.Công tác phổ cập GDTH.

Hoàn thiện và cập nhật đầy đủ các nội dung thông tin về PCGDTH. Khắc phục những tổn tại trong công tác hồ sơ PCGD.

Giữ vững chất lượng phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ một.

4. Thực hiện các cuộc vận động: “ Hai không” ; “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, “ Mỗi thày cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Ban chỉ đạo cấp trường tiếp tục thực hiện, điều chỉnh kế hoạch hoạt động sao cho phù hợp.

Giáo viên cần thực hiện yêu cầu của các cuộc vận động một cách chủ động. Đánh giá học sinh chính xác hơn, khách quan, công bằng. Tránh việc vị thành tích để học sinh ngồi nhầm lớp. Quan tâm hơn đến đối tượng học sinh yếu, có hoàn cảnh khó khăn trong học tập.

Chủ động gặp gỡ trao đổi, phối hợp cùng phụ huynh, các đoàn thể địa phương thực hiện cuộc vận động một cách hiệu quả toàn diện.

          Quyết tâm không để xảy ra hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo. tích cực tu dưỡng rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại.

5. Xây dựng đội ngũ

Tiếp tục BDĐN giáo viên nhà trường đảm bảo có chuyên môn vững vàng .

Phấn đấu 100% CBGV nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, tận tâm với sự nghiệp giáo dục ..

6. Xây dựng cơ sở vật chất-trường chuẩn quốc gia.

Tiếp tục tham mưu với địa phương, hội phụ huynh HS nhà trường tiếp tục hoàn thiện khuôn viên nhà trường chuẩn bị kiểm tra trường chuẩn Quốc gia.Củng cố tu tạo khuôn viên nhà trường đảm bảo xanh- sạch- đẹp.

7. công tác quản lý chỉ đạo

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý chỉ đạo trong nhà trường.Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Đặc biệt trong việc đánh giá thi đua, đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh.

Duy trì và thực hiện tốt qui chế dân chủ, công khai trong các hoạt động: Thi đua, tài chínhvv..

Tiếp tục củng cố nêu cao vai trò hoạt động của hội cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp giáo dục GĐ-NT-XH tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2012 - 2013 và tóm tắt một số giải pháp để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012- 2013. Kính mong nhận được sự tham gia của lãnh đạo ngành, các CBGV, NV để trường TH Nội Hoàng thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ trong năm học tới.                                                                                                                                                                                                          

 

Nơi nhận:                                                                                                

             Phòng GD-ĐT (để b/c);

             UBND xã (để b/c);

             Hội phụ huynh ( để b/c & phối hợp);

             Lưu: VT.                                                                                  

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Trung Kiên

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

      

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 26 Tháng 1 2013 09:50